PRIVACY POLICY

Privacyverklaring

Boekenbalie B.V.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Boekenbalie. In deze verklaring verschaft Boekenbalie informatie over de persoonsgegevens die door Boekenbalie worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. Boekenbalie gaat zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Boekenbalie verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via online contactformulieren, het aanbieden van tweedehands goederen (boeken) aan Boekenbalie BV  via een van onze websites en/of het bezoeken van onze websites (www.boekenbalie.nl en verkoop.boekenbalie.nl) .

Daarnaast geldt deze privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens via de mobiele applicatie (hierna verder: de “app”) die kan worden gedownload via de Apple App Store en Google Play. Op het gebruik van de app en het downloaden daarvan zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende aanbieder van toepassing.

Apple

Algemene voorwaarden Apple mediadiensten:

https://www.apple.com/nl/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html

Google 

Servicevoorwaarden van Google Play:

https://play.google.com/intl/nl_nl/about/play-terms/

Op onze websites kunnen links naar andere websites staan. Boekenbalie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Boekenbalie B.V., gevestigd aan de Vlaardingweg 62, 3044 CK Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74407192, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Boekenbalie?

 

Boekenbalie verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je een aankoop doet via een van onze websites, wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze websites. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Betalingsgegevens

 

2. Verwerkt Boekenbalie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

 

Boekenbalie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Boekenbalie verwerkt dus geen gegevens ten aanzien van ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, gegevens omtrent je gezondheid, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

 

3. Waarom we jouw persoonsgegevens nodig hebben?

 

Boekenbalie verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om te kunnen doen waar het bij ons om draait: het kopen van boeken van jou. Hiervoor heb je een overeenkomst met Boekenbalie gesloten. Daarnaast hebben we je gegevens nodig als je gebruik maakt van onze app of contact opneemt met onze klantenservice. Vaak vul je hiervoor zelf al gegevens in op het contactformulier op onze websites of de app, in de e-mail die je ons stuurt of andere elektronische manieren. Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen gebruiken:

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan Boekenbalie verstrekte informatie door Boekenbalie worden gebruikt voor het versturen van eigen nieuwsbrief of andere marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt (opt-in). Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijving instructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

Social media

Op onze websites en de app zijn mogelijk social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

 

4. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

 

Boekenbalie verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan of met derden. Boekenbalie deelt jouw gegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is op basis van de overeenkomst die jij met Boekenbalie hebt gesloten, of wanneer je daartoe toestemming hebt verleend, of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boekenbalie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Om uitvoering te geven aan de overeenkomst worden jouw persoonsgegevens onder meer gedeeld met bedrijven die ten behoeve van Boekenbalie de betalingen verwerken en voor statistische doeleinden.

 

Subverwerker: Google Ireland Limited

Doeleinden:  Google Analytics en Firebase om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites en de App

 

5. Maakt Boekenbalie gebruik van cookies?

 

Boekenbalie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Onder meer de volgende plugins op de websites en app van Boekenbalie maken gebruik van cookies: Google Analytics, Firebase en Sentry. 

Analytische cookies

Boekenbalie gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website en in onze App. Daarnaast maakt Boekenbalie gebruik van Google’s Firebase. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Boekenbalie. Boekenbalie heeft daarom een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het privacybeleid van Google kun je nalezen op: https://policies.google.com/privacy.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Boekenbalie krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. Boekenbalie heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. Boekenbalie maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft Boekenbalie ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

Ook maakt Boekenbalie gebruik van Sentry (Functional Software Inc.). Sentry is Error Tracking Software die het opsporen en bijhouden van softwarefouten mogelijk maakt. Het privacybeleid van Sentry kun je nalezen op: https://sentry.io/privacy/.

De verkregen informatie wordt door Google en Functional Software Inc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google en Functional Software zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google en Functional Software Inc. kunnen jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google of Functional Software Inc. hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google of Functional Software Inc. verwerken. Lees voor meer informatie het privacybeleid van beide partijen.

Tracking cookies in onze marketing e-mails

Als je hebt aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van Boekenbalie te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat je persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of je onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wil je dat niet, dan kun je je uitschrijven van onze (partner)mail of jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Technische cookies

Technische cookies zijn noodzakelijke cookies om extra functionaliteit aan te bieden. We gebruiken de informatie die we zo over jou verzamelen om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken of bijvoorbeeld artikelen in een winkelwagen onthouden en af te rekenen. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt.

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

6. Opslag van persoonsgegevens

 

Door Boekenbalie verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU. Zoals verplicht door de wet, maar ook omdat we dat erg belangrijk vinden, doen we er alles aan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen en veilig op te slaan. Dit beschrijven we onder 9.

 

 

7. Bewaartermijn

 

Boekenbalie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Boekenbalie zal zich daarbij houden aan de wettelijke regels die omtrent het bewaren van persoonsgegevens gelden. Persoonsgegevens ten aanzien van verkoop aan Boekenbalie en die via onze websites zijn gedaan worden uiterlijk 6 maanden na levering automatisch verwijderd/geanonimiseerd. Uitsluitend met jouw toestemming zal Boekenbalie jouw persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld als je hebt aangegeven de nieuwsbrief van Boekenbalie te willen ontvangen.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, zonder kosten. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering insturen per e-mail sturen naar info@boekenbalie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Boekenbalie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit

Op verzoek zal Boekenbalie jouw persoonsgegevens aanleveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Daarbij zal Boekenbalie de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. De persoonsgegevens zullen door Boekenbalie in een .csv bestand worden aangeleverd binnen 1 maand nadat Boekenbalie jouw verzoek daartoe heeft ontvangen. 

 

9. Beveiliging

 

Boekenbalie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL) en beveiligd opslaan van wachtwoorden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@boekenbalie.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24-03-2020. Indien Boekenbalie een wijziging in haar privacyverklaring aanbrengt, brengen we je via elektronische wijze, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail, op de hoogte. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij jouw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.